Konstruktion 2018-03-22T10:03:34+00:00

KONSTRUKTION

 MODELLEN

Detaljdesign

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av modellering, det gör att vi kan erbjuda en kostnadseffektiv lösning där tid som läggs tidigt i projektet effektiviserar arbetet med formverktyget. Vi hjälper gärna till med att modellera upp er 3D-modell med utgångsläge från era idéer och underlag så som skisser ritningar m.m. Här erbjuder vi en mångårig kompetens när det gäller verktygsanpassad konstruktion. Under projektets gång kan vi sända över 3D-filen i önskat neutralformat för en enkel och effektiv dialog med kunden.

Verktygsanpassning av kundens 3D-modell

När verktygsanpassningen ska börja är det vanligaste att vi får en 3D-modell översänd till oss från kunden. Vi granskar sedan 3D-modellen för att säkerställa att den är tillräckligt bra konstruerad, i vissa fall krävs viss översyn och korrigering.

Prototyp

I de fallen ni önskar en fysisk prototyp har vi självklart möjlighet att ta fram det. Prototyper underlättar och minimerar onödiga verktygsändringar, vilket också sparar mycket pengar i den totala verktygskostnaden.

 VERKTYGET

Verktygslayout

Verktygslayouten består av en 2D-ritning, där detaljproducenten kommer in med sina idéer och kommentarer som sedan ligger till grund för den slutgiltiga 3D-konstruktionen.

Verktygskonstruktion

Verktygskonstruktionen är själva navet i verktygsframtagningen. Här lägger vi ner mycket energi för att ta fram de stabilaste och effektivaste lösningarna för varje individuell detalj. Vår verktygskonstruktion bygger på mångårig kunskap. Verktygskonstruktionen blir grunden som detaljproducenten bygger upp sin tillverkningsprocess kring. Därför ser vi en viktig styrka att vi är lyhörda och alltid lyssnar till kundens tankar och idéer för konstruktionen. På så sätt bygger vi alltid nära och bra samarbeten med våra kunder. När vi konstruerar verktyg är vi även noga med processäkerheten så att onödiga skador ej uppstår och att slitdelar alltid är utbytbara.